Ranking

 1. Cherprang (Lv. 80)

  • Ninja
  • BNK48
 2. Zangetsuke (Lv. 80)

  • Overlord
  • TreyWay
 3. Aldrovanda (Lv. 80)

  • Savage
  • TreyWay
 4. James (Lv. 80)

  • Destroyer
 5. Sanga (Lv. 80)

  • Invoker
  • TreyWay
 6. Antar (Lv. 80)

  • Sorcerer
  • TreyWay
 7. ll (Lv. 80)

  • Invoker
  • Paradox
 8. godlony (Lv. 80)

  • Ninja
  • MoonNight
 9. Bete (Lv. 80)

  • Savage
 10. Olli (Lv. 80)

  • Sorcerer
 11. Spitzkohl (Lv. 80)

  • Destroyer
  • Paradox
 12. Maylis (Lv. 80)

  • Destroyer
  • TreyWay
 13. Kyoell (Lv. 80)

  • Overlord
  • NoobZ
 14. Fridu (Lv. 80)

  • Sentinel
  • TreyWay
 15. Hehens (Lv. 80)

  • Sentinel
 16. Hollowred (Lv. 79)

  • Savage
 17. Aira (Lv. 79)

  • Ninja
  • TreyWay
 18. Zamasu (Lv. 78)

  • Ninja
  • BNK48
 19. Lespatula (Lv. 77)

  • Invoker
  • TreyWay
 20. Seether (Lv. 77)

  • Sorcerer
  • BNK48
 21. Yuki (Lv. 77)

  • Destroyer
 22. Naval (Lv. 77)

  • Overlord
  • CookiesGER
 23. Robbie (Lv. 77)

  • Ninja
 24. S4ry4yn (Lv. 77)

  • Ninja
  • Paradox
 25. Gamagounta (Lv. 77)

  • Invoker